• N.M.I. Registermediator

  • Bespaar onnodige hoge kosten!

  • Iedereen verdient een Second Chance!

Mediation

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen. In een dergelijke procedure moeten immers veelal advocaten worden ingeschakeld. Daardoor bestaat het gevaar dat de "prijs" van de oplossing onnodig wordt opgedreven.

N.M.I. Register mediator

En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst? Door het inzetten van een Mediator van Second Chance kunnen onnodige hoge kosten bespaard worden en kan de relatie behouden blijven en/of zelfs verbeteren. Second Chance beschikt over een N.M.I. registermediator, welke ook voor de Rechtspraak werkzaam mag zijn.

Gecertificeerd

Thecla van Herp gecertificeerd N.M.I. Mediator

 

 

Welkom bij Second Chance

Second Chance Reïntegratie BV te Hellevoetsluis is opgericht in april 2006, met als doel het bieden van maatwerkoplossingen op het gebied van reïntegratie, bemiddeling en coaching. Wij begeleiden en bemiddelen cliënten op een menselijke basis, die om welke reden dan ook buiten het arbeidsproces zijnkomen te staan, naar een passende baan op de arbeidsmarkt.

Second Chance Reïntegratie BV is een geautoriseerd bedrijf, goedgekeurd door de UWV. Als reintegratiebureau kunnen cliënten via uitkeringsinstantie UWV een IRO-traject volgen, o.a. door het volgen van eenopleidingstraject en/of bemiddelingstraject. Wij werken in opdracht van werkgevers, het UWV en individuele cliënten.Onze succesvolle aanpak van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat veel van onze cliënten weer een passende baan hebben gevonden.

Elk jaar wordt er een klanten tevredenheids onderzoek gehouden. Bent u benieuwd naar de tevredenheids score van onze cliënten, dan kunt u via www.blikopwerk.nl onze resultaten bekijken. (Tevredenheidcijfers reïntegratiebedrijven aanklikken).

Van werkgevers, het UWV en cliënten krijgen wij te horen dat wij met onze persoonlijke aanpak een “Human Resource” reïntegratiebureau zijn op basis van menselijkheid.

De reïntegratie coaches beschikken over een gedegen vakkennis, mensenkennis en de nodige creativiteit.

Kandidaten met een WIA, WGA, WAO, WW, WAJONG, WWB, ANW, WSW, WIJ of ziektewet uitkering raden wij u aan zeker aan te reageren. Ook wanneer u langer dan 1 jaar werkloos – en ouder dan 50 jaar – bent zijn er mogelijkheden.

Samen op weg naar werk!

img

Komt u in aanmerking voor een re-integratie,- of outplacementtraject, dan komen wij graag voor u in actie. Na akkoord van de opdrachtgever stellen wij het plan op. Hierin staat onder andere beschreven op welke wijze uw traject wordt vormgegeven. Vele kandidaten die afkomstig zijn van de gemeente, UWV werkbedrijf en verzekeringscliënten gingen u met succes voor.

img

De crisis zorgt ervoor dat de kansen op de arbeidsmarkt beperkt zijn.
Het versturen van talloze sollicitatiebrieven en het bellen met diverse werkgevers heeft vaak weinig effect. Wel is kennis van de arbeidsmarkt van belang om te beoordelen waar nog wel geschikte mogelijkheden liggen. Middels onze contacten met meerdere werkgevers kunnen wij u snel plaatsen.

img

Ons team van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobhunters, coaches, arbo- en personeelsadviseurs en arbo-artsen staat voor u klaar.