• UWV IRO Re-integratie

  • Re-integratie Spoor 1

  • Re-integratie Spoor 2

UWV IRO Re-integratie

De letters I.R.O. staan voor individueel re-integratie traject. Re-integratietrajecten zijn trajecten welke veelal door de UWV ingezet worden als mensen gebruik maken van een uitkering van de UWV. Second Chance Reïntegratie is door DNV gecertificeerd en voldoet aan de kwaliteitseisen welke gesteld worden door de UWV. Wij werken a.h.v. deze kwaliteitseisen, geheimhouding, vertrouwen en adequate beveiliging van persoonsgegevens zijn hier een onderdeel van.

Re-integratie spoor 1

Een outplacementtraject wordt ingezet na onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker bij ontslag, een reorganisatie of als een medewerker ziek is geworden (1e spoor), maar het wel mogelijk is om andere werkzaamheden bij de werkgever te gaan verrichten. Wij helpen u te onderzoeken naar de mogelijkheden passend bij uw werknemer en zijn werkvermogen.

Re-integratie spoor 2

Een outplacementtraject wordt ingezet na onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker bij ontslag, een reorganisatie of als een medewerker ziek is geworden en het niet meer mogelijk is gebleken bij de huidige werkgever te re-integreren en aangepaste werkzaamheden te kunnen verrichten. Het kan dan noodzakelijk zijn in het kader van de Wet Poortwachter (2e spoor) om een outplacementtraject te starten en de zieke medewerker te helpen bij het zoeken naar een functie op de arbeidsmarkt, welke nog wel binnen zijn werkvermogen passend en mogelijk is.

 

 

Outplacement trajecten

Een outplacementtraject wordt ingezet na onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker bij ontslag, een reorganisatie of als een medewerker ziek is geworden (1e spoor) en het niet meer mogelijk is bij de huidige werkgever te re-integreren en aangepaste werkzaamheden te kunnen verrichten. Het kan dan noodzakelijk zijn in het kader van de Wet Poortwachter (tweede spoor) om een outplacementtraject te starten en de zieke medewerker te helpen bij het zoeken naar een functie op de arbeidsmarkt, welke nog wel binnen zijn werkvermogen passend en mogelijk is. Door het inzetten van een outplacementtraject bij Second Chance voldoen de werkgever en werknemer aan zijn plichten, krijgt de medewerker hulp en begeleiding, wordt uitstroom gerealiseerd en het voorkomt onnodige boetes zoals loonsancties opgelegd door de UWV.

Interventie

Second Chance biedt ook verschillende interventie trajecten aan, dat zijn op maat gemaakte trajecten aangepast op de speciale behoeften van de cliënt of de werkgever.
Een interventie kan advies zijn of hulp bij het zoeken naar de mogelijkheden en werkvermogen van een zieke werknemer. Welke functies zijn wenselijk, mogelijk en welke scholing dient eventueel gevolgd te worden om deze passende functies te bewerkstelligen. Het kan zijn dat de werknemer een test aflegt om duidelijk te krijgen wat mogelijk is, of men sturing of scholing behoeft en of cliënt nog willend is en over leervermogen beschikt.

Welkom bij Second Chance

Second Chance Reïntegratie BV te Hellevoetsluis is opgericht in april 2006, met als doel het bieden van maatwerkoplossingen op het gebied van reïntegratie, bemiddeling en coaching. Wij begeleiden en bemiddelen cliënten op een menselijke basis, die om welke reden dan ook buiten het arbeidsproces zijnkomen te staan, naar een passende baan op de arbeidsmarkt.

Second Chance Reïntegratie BV is een geautoriseerd bedrijf, goedgekeurd door de UWV. Als reintegratiebureau kunnen cliënten via uitkeringsinstantie UWV een IRO-traject volgen, o.a. door het volgen van eenopleidingstraject en/of bemiddelingstraject. Wij werken in opdracht van werkgevers, het UWV en individuele cliënten.Onze succesvolle aanpak van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat veel van onze cliënten weer een passende baan hebben gevonden.

Elk jaar wordt er een klanten tevredenheids onderzoek gehouden. Bent u benieuwd naar de tevredenheids score van onze cliënten, dan kunt u via www.blikopwerk.nl onze resultaten bekijken. (Tevredenheidcijfers reïntegratiebedrijven aanklikken).

Van werkgevers, het UWV en cliënten krijgen wij te horen dat wij met onze persoonlijke aanpak een “Human Resource” reïntegratiebureau zijn op basis van menselijkheid.

De reïntegratie coaches beschikken over een gedegen vakkennis, mensenkennis en de nodige creativiteit.

Kandidaten met een WIA, WGA, WAO, WW, WAJONG, WWB, ANW, WSW, WIJ of ziektewet uitkering raden wij u aan zeker aan te reageren. Ook wanneer u langer dan 1 jaar werkloos – en ouder dan 50 jaar – bent zijn er mogelijkheden.

Samen op weg naar werk!

img

Komt u in aanmerking voor een re-integratie,- of outplacementtraject, dan komen wij graag voor u in actie. Na akkoord van de opdrachtgever stellen wij het plan op. Hierin staat onder andere beschreven op welke wijze uw traject wordt vormgegeven. Vele kandidaten die afkomstig zijn van de gemeente, UWV werkbedrijf en verzekeringscliënten gingen u met succes voor.

img

De crisis zorgt ervoor dat de kansen op de arbeidsmarkt beperkt zijn.
Het versturen van talloze sollicitatiebrieven en het bellen met diverse werkgevers heeft vaak weinig effect. Wel is kennis van de arbeidsmarkt van belang om te beoordelen waar nog wel geschikte mogelijkheden liggen. Middels onze contacten met meerdere werkgevers kunnen wij u snel plaatsen.

img

Ons team van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobhunters, coaches, arbo- en personeelsadviseurs en arbo-artsen staat voor u klaar.